Ważne linki

bip

fb_mzgk

ogoszenie

Licznik odwiedzin
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDziś56
mod_vvisit_counterWczoraj285
mod_vvisit_counterTydzień1308
mod_vvisit_counterPoprzedni1041
mod_vvisit_counterMiesiąc4318
mod_vvisit_counterPoprzedni4355
mod_vvisit_counterRazem215641
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: „Wywóz i zagospodarowanie odpadów
komunalnych zmieszanych i segregowanych gromadzonych w nieruchomościach niezamieszkanych
administrowanych lub zarządzanych przez MZGKiM w roku 2020”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Do pobrania:
1 . Ogłoszenie o zamówieniu (pdf) - POBIERZ (kliknij, aby pobrać)
 
traktorek_1-1
traktorek_2-1
 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu cężarowego do 3.5 marki KIA Model K2500, rok produkcji 2003. 

Załącznik: 

1. Treść pełnego ogłoszenie (kliknij, aby zobaczyć).

 

            W związku z obowiązkiem wynikającym z przepisów Art 13a ustawy prawo zamówień publicznych, a dotyczącym opublikowania planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych Miejski Zakład Gospdarki Komunalnej i  w Chocianowie informuje, że nie planuje udzielenia w 2019 roku zamówień publicznych prowadzonych wg ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Ogłoszenie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu śmieciarki JELCZ wersja JPH 60 M Model P 422 240 R 6

Do pobrania:
- treść ogłoszenia


 

Chocianów, dnia 28.12.2016r.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie uprzejmie informuje, że w związku z:

- ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz Dyrektywą 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej,

- wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r. (sygn. C-276/14), który stwierdził, że gminne jednostki budżetowe nie mogą być uznane za podatników podatku VAT, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności, a także

- uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie 7 sędziów z 26 października 2015 r. (sygn. I FPS 4/15), który uznał, że gminne zakłady budżetowe nie mogą być uznane za odrębnego od gminy podatnika VAT, gdyż nie spełniają one warunku samodzielności począwszy od 01.01.2017 r. podmiotem stosunków cywilnoprawnych, w szczególności związanych z dostawą lub nabyciem towarów oraz ze świadczeniem usług, jest Gmina Chocianów.

W związku z powyższym w dokumentach potwierdzających stosunki cywilnoprawne, tj. umowach, zleceniach, porozumieniach, a także w fakturach VAT, dokumentujących dostawę/nabycie towarów oraz świadczenie usług należy wskazywać Gminę Chocianów.

Stroną dotychczasowych stosunków cywilno-prawnych, w których wskazywana była jednostka organizacyjna Gminy Chocianów – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul.Głogowska 14, 59-140 Chocianów jest od 01.01.2017 r. Gmina Chocianów.

Wobec powyższego wnosimy by na wystawianych przez Państwa fakturach VAT, dokumentujących dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie (jednostki organizacyjnej Gminy Chocianów) począwszy od dnia 01.01.2017 r. wskazywano dane identyfikujące Gminę Chocianów wraz z informacją o jednostce organizacyjnej, tj.:

Nabywca:

GMINA CHOCIANÓW

ul. Ratuszowa 10, 59-140 Chocianów

NIP GMINY: 692-22-53-913

Odbiorca:

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ, UL.GŁOGOWSKA 14, 59-140 CHOCIANÓW

Faktury VAT i inne dokumenty finansowo-księgowe, które nie będą zawierać określenia nabywcy zgodnego z powyższym wzorem będą uznawane za wystawione w sposób nieprawidłowy i będą wymagały korekty.

Nadmieniamy, iż nie zachodzi konieczność dokonywania zmian istniejących umów cywilno-prawnych z jednostek organizacyjnych Gminy na Gminę Chocianów, bowiem z mocy prawa, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług (……) przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2016, poz. 1454), Gmina Chocianów z dniem 1.01.2017 r. wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach dotyczących podatku VAT prawa i obowiązki jednostek organizacyjnych podlegających centralizacji VAT.

Jednostka organizacyjna będąca jednostką budżetową lub zakładem budżetowym jedynie reprezentuje założyciela – Gminę Chocianów, a zaciągając zobowiązania zaciąga je w imieniu Gminy Chocianów.

 

Załączniki: (podgląd otwiera się w nowym oknie)

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Przedmiar Parking II

4. Projekt (rysunek)

4a. Cmentarz II obszar objęty zamówieniem

4b. Przekrój zjazd

5. Opis techniczny

5a. Korekta załącznika nr 5 (str. 3 rozdz. IV)

6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

7. Odpowiedzi na pytania

8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
Więcej artykułów…