W związku z obowiązkiem wynikającym z przepisów Art 13a ustawy prawo zamówień publicznych, a dotyczącym opublikowania planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych Miejski Zakład Gospdarki Komunalnej i  w Chocianowie informuje, że nie planuje udzielenia w 2019 roku zamówień publicznych prowadzonych wg ustawy prawo zamówień publicznych.